Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 8.-10.6.2019

Last Updated: Friday, 07 June 2019 23:33
Written by A-J Punkka

Lauantai 8.6.

Ukkosen todennäköisyys yli 70 %

 

Merkittävä salamaepisodi todennäköinen. Keskitroposfäärin instabiilisuus muuttuu perjantaista niukempaan suuntaan, mutta toisaalta alatroposfäärin runsaan kosteuden alue on selvästi perjantaita laajempi. Kosteus alkaa kertyä leveäksi vyöksi lännestä lähestyvän yläsolan ja kylmän rintaman eteen ja yltää maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja osaan Lappia. Juuri tälle kosteimmalle alueelle kehittyy iltapäivän aikana runsaasti ukkoskuuroja.Toinen ympäristöään kosteampi alue on Pohjois-Lapissa helleilmamassan pohjoisreunalla.

 

Ukkoskuurokehitys käynnistyy laajemmin ja nopeassa tahdissa keskipäivän tienoilla tai hieman sen jälkeen em. kosteilla vyöhykkeillä. Aktiivisuus laskee illan aikana nopeasti.

 

Ukkoskuurojen kinemaattinen ympäristö on edelleen melko vaisu, mutta on marginaalisesti vakavampien syvän kostean konvektion muotojen puolella Lapissa (jossa myös supersolut ja kaarikaiut ovat mahdollisuuksien rajoissa). Etelämpänä yksittäiset ukkoskuurot liikkuvat koilliseen ja muodostavat nopeasti pieniä ryppäitä. Mikäli joukkoon muodostuu kaakko-luode-suuntaisia kuuronauhoja, näissä voi esiintyä vahinkoa aiheuttavia ukkospuuskia. Jo perjantaina kinemaattisesti vaisussa ympäristössä havaittiin ukkospuuskia, joissa puuskalukemat olivat noin 20 m/s.

 

Merkittävin haittatekijä lienee edelleen runsas sade ja paikallisesti suuret salamamäärät. Salamat voivat myös sytyttää maastopaloja. Lauantain maasalamamäärä muodostunee selvästi perjantaita suuremmaksi. Alueen laajuus huomioiden jopa 10 000 maasalaman rajapyykki saattaa olla koetuksella. Mikäli näin käy, kyseessä on tilastollisesti katsoen salamapäivä, jollaisia ei esiinny joka kesä.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
5 Varaudu
50 Seuraa
45 Ei vaaraa
Sunnuntai 9.6.

 

Ukkosen todennäköisyys yli 60 %

 

Merkittävä salamaepisodi todennäköinen ja vaaraa aiheuttavan sään todennäköisyys saattaa kasvaa. Terävä yläsola ja kylmä rintama saapuvat lännestä. Tämän myötä keskitroposfääri stabiloituu ja alatroposfäärin ilma kuivahtaa nopeasti maan länsiosassa. Samalla ukkospilviä ohjaavat virtaukset voimistuvat, mikä kohottaa vaaraa aiheuttavan sään todennäköisyyttä. Maan itäosassa ja osittain myös Lapin puolella kosteusmäärät ovat päivällä edelleen huomattavan korkeita.

 

Pe-iltana ennustemallit ennakoivat rintamavyöhykkeeseen pientä aaltoa, joka saattaa esiintyä yhteydessä lauantain puolella Baltiassa kehittyvään konvektiiviseen järjestelmään. Tilanne saattaa olla otollinen salamoinnin esiintymiselle Baltiassa yön yli ja tämä vyöhyke voi rantautua eteläiseen Suomeen jo aamulla. Päivän mittaan alueen ympärille syntynee yleisesti lisää ukkoskuuroja maan itäosassa. Etelästä saapuva alue saattaa määrittää ukkospilvien ryhmittymistä ja konvektiivista moodia laajalti sunnuntain kuluessa. On todennäköistä, että kuuropilvet ryhmittyvät kylmää rintamaa ja yläsolaa mukaillen kaakko-luode-suuntaiseen asetelmaan. Erityisesti ukkoskuuroalueen takareunassa syvän kerroksen tuuliväänne kasvanee merkittävästi ja saattaa mahdollistaa ukkospuuskien hieman laaja-alaisemman esiintymisen.


Sunnuntain merkittävin epävarmuus liittyy etelästä saapuvaan ukkoskuuroalueeseen tai sen jäänteisiin. On myös mahdollista, että etelästä saapuu vaisusti satava alue sekä huomattava määrä auringonsäteilyä blokkaavaa keskipilveä. Mikäli näin käy, salamamäärät jäävät alhaisemmalle tasolle. Tämänkaltaisissa tilanteissa myös ajoitusvirheet ovat hyvin tyypillisiä. Rintamavyöhyke ja ukkoskuuroalue saattavat saapua varhaisemmassa aikataulussa, jolloin tilanne voisi päättyä suurelta osin jo alkuiltapäivästä lämpimän ilmamassan siirtyessä Venäjälle.

 

Perjantain ja sunnuntain välisen salamaepisodin kokonaissalamamäärä nousee hyvin todennäköisesti viisinumeroisiin lukemiin.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
15 Varaudu
60 Seuraa
25 Ei vaaraa
Maanantai 10.6.

Ukkosen todennäköisyys 20 - 40 %

 

Yläsola ja siihen liittyvä pintamatala siirtyvät Suomen itäpuolelle, samoin kuin ukkosherkkä ilmamassa. Keskitroposfääri on iltapäivällä erityisen instabiili pohjoisessa, jossa myös alatroposfäärin kosteus on suurinta (tosin paljon niukempaa kuin viikonloppuna). Asetelma on suotuisa kuuropilvien muodostumiselle Lapin eteläpuoliskolla sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
0 Varaudu
10 Seuraa
90 Ei vaaraa

Tiistai 12.6. -

Perjantai 14.6.

 

Ei ennustetta.

Vaaratasojen todennäköisyydet

0 Suojaudu
0 Varaudu
0 Seuraa
0 Ei vaaraa
Pitkää rajuilmaennustetta päivitetään keskimäärin kaksi-kolme kertaa viikossa. Tarkempia päiväkohtaisia ennusteita julkaistaan edelleen karttakuvineen merkittävimpien säätilanteiden yhteydessä. Pitkä ennuste syntyy suppeahkon analyysin perusteella, joten se on tarkkuudeltaan ja osuvuudeltaan heikkolaatuisempi kuin päiväkohtainen ennuste. Ennustetta laaditaan vapaa-ajalla, joten laatijat eivät voi taata ennusteen säännöllistä saatavuutta.
päivitetty 7.6.2019 klo 23:30/AJP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

#1 felicjanoo 2020-04-09 00:29
Your site is very interesting, i have bookmarked it.
Quote