Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 10.8.2018

Last Updated: Friday, 10 August 2018 00:10
Written by A-J Punkka

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS

Yläselänne on siirtymässä pois Suomen yltä, ja voimakas ylämatala saapuu Skandinaviaan lännestä. Ylätroposfäärin etelälounainen suihkuvirtaus on Suomen länsipuolella, mutta voimistaa ylemmän troposfäärin tuulia myös Suomessa.

Vuodenaikaan nähden erittäin voimakas pintamatala liikkuu perjantain aikana Tanskasta lähes Lofooteille saakka. Matalapaine tuo Suomeen lounaasta uuden lämpö- ja kosteuspulssin, joka on torstain pulssia voimakkaampi. Tähän lämpimän ilman sektoriin liittyy labiilisti kerrostunut keskitroposfääri ja lämpötilavähetteet ovat iltapäivällä suurimpia länsirannikon tuntumassa. Yöksi labiilein alue siirtyy maan sisäosiin lännestä saapuvan kylmän pintarintaman työntämänä.

Maan etelä- ja keskiosassa on torstain jäljiltä jo varsin runsaasti alatroposfäärin kosteutta. Perjantain lämpöpulssiin liittyy vielä runsaamman kosteuden (MIXR500m jopa 14 g/kg) kieleke, joka yltää iltapäivällä Itämeren poikki Merenkurkkuun. Illaksi kieleke siirtyy maan länsiosaan kylmän rintaman saapuessa lännestä. Kylmän rintaman edessä saattaa olla eteläinen alatroposfäärin suihkuvirtaus, joka tehostaa lämmön ja kosteuden syöttöä pohjoiseen.

SYVÄ KOSTEA KONVEKTIO RISKIALUEILLA

Perjantain ennusteen epävarmuudet ovat selvästi torstaita pienemmät. Syvän kostean konvektion ainesosat kohtaavat torstaita paremmin ja lisäksi ainesosien yhdistelmä tuottaa torstaita selvästi otollisemmat olosuhteet salamoinnille. Ainesosien siirtyminen Suomen puolelle kestää pitkälle iltapäivään tai jopa iltaan, joten salamoinnin alkaminen ajoittuu läntisissä maakunnissa pääosin klo 15 jälkeiseen aikaan. Tästä salama-aktiivisuus kasvanee jyrkästi iltayhdeksää kohti. Eniten salamointia esiintyy Helsinki-Oulu-linjan länsipuolella. Yötä kohti aktiivisuus heikkenee ja saattaa fokusoitua lähelle okluusiopistettä, joka etenee yön tunteina Perämerta pitkin kohti Meri-Lappia. Etelämpänä salamointi saattaa lakata yöhön mennessä lähes kokonaan, koska energeettinen alue on hyvin kapea.

Vaara-alueelle ennustettu kinemaattinen ympäristö on aavistuksen vaisumpi kuin perjantaina, mutta silti kykenevä tuottamaan vaaraa ja haittaa aiheuttavia konvektiopilviä. Epävarmuutta liittyy lähinnä siihen, kuinka suuri osa aktiivisuudesta on kohokonvektiota. Ennustetut hodografit ovat edelleen alaosastaan varsin pitkiä. Ympäristö on otollinen supersolujen muodostumiselle, mutta konvektiosolut tulevat todennäköisesti järjestäytymään rykelmiksi, jolloin yksittäisten supersolujen elinolot voivat käydä ahtaiksi. Todennäköisimmät haittatekijät ovat runsaan salamoinnin lisäksi voimakkaat ukkospuuskat sekä mahdollisesti suuret rakeet (supersoluissa). Illan ja yön edetessä konvektiopilvien tuulisuus saattaa vähentyä, mikäli nousuvirtaukset eivät enää ole yhteydessä rajakerrokseen. Voimakas tuuli on todennäköisintä, jos muodostuu itä-länsi- tai kaakko-luodesuuntaisia kaarikaikuja. Yksittäiset konvektiosolut liikkuvat koilliseen 50-70 km/h ja ukkospilvirykelmät kulkevat pääsääntöisesti downwind-moodissa koilliseen jopa 70-90 km/h.

Perjantain säätilanteen vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan melko vähäisiksi ja tulevat riippumaan osumista tiuhaan asutetuille alueille. Kesän 2018 asteikolla rajuilma saattaa silti nousta lähelle kärkipäätä. Puustovahingot lienevät luonteeltaan enimmäkseen pienialaisia, joskin kaarikaikujen yhteydessä saattaa esiintyä myös kapeita ja pitkiä vahinkokaistaleita. Melko pienien vaikutusalueiden ja lyhyen keston vuoksi, tilanteen vaarataso on perusteltua pitää keltaisen vaaratason ylemmässä puolikkaassa. Tilanteen maasalamamäärä lasketaan todennäköisesti useissa tuhansissa, mutta tapaus ei lähentele viikontakaisia maasalamamääriä.

EPÄVARMUUDET

Torstai-illan ennusteet olivat melko yksimielisiä synoptisen tilanteen kehittymisestä. Pieniä eroja oli havaittavissa, kuinka nopeasti lännestä saapuva kylmä rintama työntää ukkospilviä kohti itää ja koillista. Epävarmuutta liittyy myös siihen, kuinka nopeasti ukkospilvet tyhjentävät vaara-alueen energiasta. Mikäli kehitys tapahtuu varhaisessa vaiheessa ja syntyvät konvektiopilvet etenevät nopeasti koilliseen, aktiivisuus saattaa olla jo loppuillasta hyvin niukkaa ja rajoittua pienelle alueelle vaara-alueen pohjoisosaan.

Tällä kertaa salamoinnin esiintyminen ei ole täysin riippuvaista pilvisyyden määrästä, koska osa aktiivisuudesta tulee liittymään kohokonvektioon. Lisäksi pilvisyys lienee vaara-alueella ainakin aluksi niukkaa ja lisääntyy vasta iltapäivän kuluessa.

Kohokonvektion osuuteen liittyvä epävarmuus johtaa epävarmuuteen ukkospuuskaennusteessa. Kosteuden hieman aikaisempi saapuminen maan länsiosaan yhdessä voimakkaan auringonpaisteen kanssa voisi saada rajakerrokseen juurtuneen syvän konvektion alkamaan useissa paikoissa maan länsiosassa iltapäivän tunteina. Mikäli näin käy, voimakkaita tuulia ja suuria rakeita saattaa esiintyä yleisemmin kuin edellä arvioitiin.

TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE

MIXR500 12...14 g/kg, MUCAPE 500...1000 J/kg, 0-6kmBS 15-20 m/s, 0-1kmBS 10-15 m/s.

Add comment


Security code
Refresh