Ennustearkisto

Rajuilmaennuste 7.8.2013

Last Updated: Wednesday, 06 November 2013 22:46
Written by Super User

YHTEENVETO

Keskiviikkona Suomen oloissa vähäinen/kohtalainen termodynamiikka kohtaa kohtalaisen dynaamisen tuuliprofiilin maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Seurauksena on kohonnut vaaraa aiheuttavan syvän kostean konvektion riski, päähuolena ollen voimakkaat ukkospuuskat. Toisaalta tuttuun tapaan epävarmuudet huomioon ottaen tilanne voi lopulta jäädä melko tavanomaiseksi ukkospäiväksi. 

 

SYNOPTISEN TILANTEEN KUVAUS

Norjanmerellä olevaan ylämatalaan liittyy lyhyt yläsola, joka liikkuu keskiviikon aikana Ruotsin halki kohti koillista. Sola on iltapäivällä saapumassa Selkämerelle.

Kapeneva lämmin ja kostea sektori on liikkeessä lounaasta kohti Suomea aamun aikana. Runsain alatroposfäärin kosteus saavuttaa länsirannikon puolenpäivän aikoihin ja kattaa riskialueen iltapäivällä. Lännestä saapuva heikko kylmä rintama puskee lounaaseen kuivempaa ilmaa illan aikana.   

SYVÄ KONVEKTIO RISKIALUEILLA

Hajanainen kohokonvektiosta muodostuva kuurosadealue saapuu länsirannikolle aamuyön tunteina. Kuuroihin saattaa liittyä heikkoa salamointia ja ne esiintyvät myöhemmin päivän aikana maan länsiosaan saapuvan kostean alatroposfäärin ilman etureunassa. Hajanaisia kuurosateita voi esiintyä lännessä aamupäivän aikana ja nämä osaltaan kosteuttavat rajakerrosta, mutta toisaalta lisäävät pilvisyyttä.

Runsain alatroposfäärin kosteus yltää maan länsiosan ylle iltapäivällä hieman ennen lounaasta saapuvaa yläsolaa. Yläsolan aiheuttama pakote johtaa laaja-alaisempaan sade- ja ukkoskuurojen kehittymiseen iltapäivällä, arviolta klo. 14–16. Nämä yläsolan avustamat ukkoskuurosolut eivät välttämättä pääse etenemään ”neitseellisille” maille, vaan joutuvat edellä vaeltaneiden sade- ja ukkoskuurojen alueille. Näillä main lämpötilan nousu on voinut hidastua pilvisyyden vuoksi eivätkä edeltäneet sadekuurot ole välttämättä kostuttaneet rajakerrosta kompensoivaa määrää.

Mikäli myöhemmin iltapäivällä yläsolan pakottamat ukkoskuurot pääsevät tarpeeksi auringon lämmittämälle reitille ilman edeltävien kuurosateiden liiallista saastuttamista, voi niistä kehittyä voimakkaita.

Ukkoskuurot syntyvät yläsolan avustamana kohtalaisten tuuliprofiilien ympäristöön ja kasvaneet tuuliväänteet suosivat järjestäytyneiden ukkoskuuronauhojen muodostumista. Yksittäisen supersolun mahdollisuutta ei voida myöskään sulkea pois. Ukkoskuurojen liikesuunta on ennustealueen pohjoisosilta pohjois-koilliseen ja eteläosilta itä-koilliseen. Keskiviikon merkittävin vaaraa aiheuttavan syvän kostean konvektion riski liittyy ukkospuuskiin, jotka voivat olla luode-kaakko-suuntaisissa kuuronauhoissa yli 20 m/s. Suurien rakeiden riski ei ole erityisen suuri korkealla olevan lämpötilan nollarajan vuoksi, mutta voimakkaimmissa soluissa voi esiintyä yli 2 cm rakeita (lähinnä mahdollinen supersolu).

Rakeiden tavoin taajamatulvien riski ei ennustealueen keski- ja pohjoisosassa ole erityisesti kohonnut, mutta paikallista ”back-building” tyylistä, ylävirtaan tapahtuvaa ukkoskuurokehitystä saattaa esiintyä. Todennäköisemmin olosuhteet suosivat tällaista kehitystä riskialueen eteläosassa, lähinnä Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Näillä alueilla taajamatulvien riski on hieman kohonnut, joskin numeeristen mallien välillä oli suuria eroja ylipäätään syvän kostean konvektion kehityksen suhteen näissä maakunnissa.

Epävarmuudet liittyvät ennen yläsolan ja kosteimman ilman saapumista kehittyvien sade- ja ukkoskuurojen laajuuteen ja niiden ”saastuttavaan” efektiin. Lisäksi epävarmuutta liittyy yläsolan aiheuttaman pakotteen sekä alatroposfäärin kosteuden yhteiseen ajoitukseen maan länsiosan yllä.

Numeeristen mallien välillä oli ti-iltana vielä merkittäviä eroja termodynamiikan osalta eli syvän kostean konvektion käytettävissä olevan potentiaalienergian suhteen ja niinpä ennustettavuus vaaratason suhteen on heikkoa. Tilanteessa on potentiaalia vaarallisen voimakkaille ukkosille etenkin Pohjanmaan maakunnissa sekä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, mutta epävarmuuksien ja numeeristen mallien erojen vuoksi vaarataso pidetään keltaisella tasolla. ”Kehnoimmassa” skenaariossa keskiviikosta kehkeytyy melko tavanomainen ukkospäivä muutamine kohtalaisesti salamoivine soluineen ja max. ~15 m/s puuskineen. Päivitys ja vaaratason nosto on kuitenkin mahdollinen ke-aamupäivän aikana mikäli varmuus kasvaa vaarapotentiaalin suhteen.                                                               


TUNNUSLUKUJA RISKIALUEILLE
MLCAPE 200...800 J/kg, Shear1km 7...10 m/s, Shear6km 12-15 m/s, MIXR500m 10...12 g/kg, PW 30-40 mm

Add comment


Security code
Refresh